2 Ocak – 1 Mayıs 2023 Tarihleri Arasında Sınav Başvuruları Yapılabilir.

Sınav, 21 Mayıs 2023 Günü Türkiye Saati İle Saat:13:00‘da gerçekleştirilecektir.

Nasıl Başvuru Yapabilirim

OMÜ YÖS Sınavına nasıl başvuru yapabileceğinizi yandaki videodan izleyebilirsiniz. Başvuru yapamaz iseniz “iletişim” sayfasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Genel Bilgiler

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi‘ ne ulaşmak için tıklayınız 
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Şartlar için tıklayınız
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları‘ ne ulaşmak için tıklayınız
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Tercih Başvurusu İçin tıklayınız
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ YÖS Kılavuzu TÜRKÇE İçin tıklayınız
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ YÖS Kılavuzu ARAPÇA için tıklayınız
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ YÖS Kılavuzu FRANSIZCA için tıklayınız

 

Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-YÖS), Lisans ve Önlisans düzeyinde Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yurt dışı öğrencilerinin girecekleri bir sınavdır.

OMÜ-YÖS puanıyla; Ondokuz Mayıs Üniversitesi tercih sistemi kullanılarak Amasya Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi Lisans ve Önlisans düzeyindeki kontenjanlara yerleştirme yapılacaktır.

Ayrıca, OMÜ-YÖS Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin birçoğu tarafından kabul edilen bir sınavdır.

OMÜ- YÖS 2023 sınavı sonuçları, iki yıl süre ile geçerlidir.

OMÜ- YÖS 2023 sınav başvuruları tamamen online olarak Türkçe ve İngilizce alınacaktır.

OMÜ- YÖS 2023 sınavında Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinden oluşan yüz yüze test sınavı uygulanacaktır. Bu test, Temel Öğrenme Becerileri ve Matematik Sorularından oluşmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Soruları, adayın soyut düşünme gücünü, temel bilgi ve becerilerini ölçmek için hazırlanmıştır. Matematik Testi, adayların matematiksel düşünme, problem çözme güçlerini ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan cebir, analiz ve geometri konularını içeren matematik sorularından oluşmaktadır.

Sınav süresince adaylara toplam 80 adet soru sorulacaktır. Bu soruların 40 tanesi Temel Öğrenme Becerileri, 40 tanesi de Matematik sorularından oluşacaktır. Adaylara toplam 120 dakika (2 saat) süre tanınacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

OMÜ-YÖS 2023, her test için ayrı ayrı olmak üzere; Temel Öğrenme Becerileri, Matematik ve Eşit Ağırlık olarak üç ayrı kategoride değerlendirme yapılacaktır. 

1) MATEMATİK PUANININ HESAPLANMASI

Matematik Puanına matematik sorularının katkısı yüzde 70, temel öğrenme becerileri sorularının katkısı yüzde 30 olacaktır. Matematik Puanı,

(MATEMATİK DOĞRU SAYISI * 1,75) + (TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ DOĞRU SAYISI* 0,75)

Formülü ile hesaplanır.

2) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ PUANININ HESAPLANMASI

Temel Öğrenme Becerileri Puanına temel öğrenme becerileri sorularının katkısı yüzde 70, matematik sorularının katkısı yüzde 30 olacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Puanı,

(TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ DOĞRU SAYISI * 1,75) + (MATEMATİK DOĞRU SAYISI * 0,75)

Formülü ile hesaplanır.

3) EŞİT AĞIRLIK PUANININ HESAPLANMASI

Eşit Ağırlık Puanına ise matematik sorularının yüzde 50, temel öğrenme becerileri sorularının yüzde 50 katkısı olacaktır. Eşit Ağırlık Puanı,

(MATEMATİK DOĞRU SAYISI * 1,25) + (TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ DOĞRU SAYISI * 1,25)  

Formülü ile hesaplanır.

Formüllerdeki katsayılar, 40 Matematik, 40 Temel Öğrenme Becerisi olmak üzere 80 soru ve 100 puan baz alınarak hesaplanmıştır.