GEÇMİŞ SINAVLAR VE SINAV HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Yapacak olduğumuz deneme sınavları adayların seviyelerini belirlemek için değil; sınavda kullanılan belgelerin

tanıtılması (cevap formu, soru kitapçığı, vb.) ve çoktan seçmeli sınav formatına adayların kendilerini hazırlaması içindir.

Sınavda kullanılan soruların tamama mı geçmiş yıllarda YÖS sınavında sorulan ve yayınlanan sorulardan oluşmaktadır. 

Geçmiş Yıllara Ait Sınav Soruları ve Cevapları

2023

Türkçe  |  Rusça
Fransızca  |  Arapça
İngilizce
———————
CEVAPLAR
———————
Rapor

2023

Türkçe  |  Rusça
Fransızca  |  Arapça
İngilizce
———————
CEVAPLAR
———————
Rapor

2022

Türkçe  |  Rusça
Fransızca  |  Arapça
İngilizce
———————
CEVAPLAR
———————
Rapor

2021

Türkçe  |  Rusça
Fransızca  |  Arapça
İngilizce  |  Farsça
———————
CEVAPLAR
———————
Rapor

2020

Türkçe  |  Rusça
Arapça  |  İngilizce
———————
CEVAPLAR

———————
Rapor

2019

Türkçe  |  Rusça
Arapça  |  İngilizce
———————
CEVAPLAR

———————
Rapor

2018

Türkçe  |  Fransızca
Arapça  |  İngilizce
Boşnakça  |  Arnavutca
Almanca
———————
CEVAPLAR

———————
Rapor

2017

Türkçe  |  İngilizce
———————
CEVAPLAR

———————
Rapor

2016

Türkçe  |  İngilizce
———————
CEVAPLAR

2015

Türkçe  |  İngilizce
———————
CEVAPLAR

2014

Türkçe  |  Rusça
Arapça  |  İngilizce
Fransızca
———————
CEVAPLAR

2013

Türkçe  |  İngilizce
Rusca  |  Arapça
———————
CEVAPLAR

2012

Türkçe
———————
CEVAPLAR